Gregoriaanse vespers in de Lutherse Kerk – een moment van verstilling en gebed


De vrouwen van de Schola Cantorum uit Purmerend verzorgen op zondag 8 december van 16.30-17.00 uur Gregoriaanse Vespers van de tweede Adventszondag in de Lutherse Kerk (Hoogstraat 18); een mooi moment van bezinning in een hectische wereld. Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis, maar na afloop is er een collecte.

De vrouwenschola werd ruim twintig jaar geleden opgericht door Tjeerd van der Ploeg, oud-organist van de Protestantse Gemeente Purmerend en nu werkzaam aan de St. Christoforuskerk te Schagen. Leidraad bij de zang zijn handschriften van meer dan duizend jaar oud! Dit levert een zangwijze op, die extra uitdrukking geeft aan de tekst. De spirituele lading van het gregoriaans is ongeëvenaard!

De eeuwen door gezongen… De vespers maken deel uit van het eeuwenoude getijdengebed. Vaste onderdelen zijn het openingsgebed, de hymne, psalmen, antifonen, een lezing en de gebeden. Het hoogtepunt is het Magnificat, waarbij wierook wordt ontbrand.

De icoon ‘Moeder Gods van het teken’ is een bekende advents-icoon. De biddende en ontvangende Maria, die zei: ‘Mij geschiede naar uw woord…’

Voor meer informatie: Aty van Noort, emeritus predikant, per telefoon: 0299–433037 of per e-mail: atyvannoort@gmail.com.