Gregoriaans Vespers van Maria Lichtmis in Taborkerk


De mannen van de Schola Cantorum onder leiding van Tjeerd van der Ploeg verzorgen op zondag 2 februari van 16.30-17.00 uur gregoriaanse vespers van Maria Lichtmis in de Taborkerk (Maasstraat 2); voor wie houdt van de verstilling van het Gregoriaans is dit een mooi moment van bezinning in een hectische wereld. Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis, maar na afloop is er een collecte.

Op de veertigste dag na Kerstmis viert de christenheid, dat Jezus als kind in de tempel van Jeruzalem werd gebracht overeenkomstig de Wet van Israël.
Bij deze opdracht in de tempel wordt het kind herkent door Simeon en Anna, trouwe wachters in Gods huis, als de Heiland voor alle volkeren, als een licht dat straalt voor heel de wereld. Deze dag geldt dan ook als een echt Christusfeest, dat gevierd mag worden als een vreugdevolle plechtigheid. Op die veertigste dag komt Maria eveneens voor het eerst na haar bevalling in de tempel, een ander Joods gebruik, het moment van zuivering van Maria. Op deze dag staan daarom zowel het Christuskind als zijn moeder, Maria, in het middelpunt. De lichtprocessie aan het begin van de vespers, waarbij de hymne Ave Maris Stella gezongen wordt, is een teken van dank aan Maria in het gehoor dat zij gegeven heeft aan de engel van haar boodschap, maar ook herinnert het aan de opgang naar het Huis des Heren, in blijdschap en dankbaarheid.
De vespers maken deel uit van het reeds eeuwenoude getijdengebed. Vaste onderdelen zijn het openingsgebed, de hymne, psalmen, antifonen, een lezing en de gebeden. Het hoogtepunt is het Magnificat, waarbij wierook wordt ontbrand.

Voor meer informatie: Tjeerd van der Ploeg, per e-mail: tjeerd@ploegvander.demon.nl.