Gemeente Purmerend: Onderzoek wachttijden huurwoning klopt niet


logo gemeente purmerend 200Zaterdag 12 september kwam RTL Nieuws met de uitkomst van een onderzoek naar wachttijden voor een huurwoning bij diverse gemeenten in Nederland. Purmerend bleek de gemeente met de langste wachttijden. Volgens de gemeente is het onderzoek is echter niet zorgvuldig uitgevoerd en de uitkomst is daardoor niet correct.

De gemeente heeft het onderzoek onder de loep genomen en kwam tot de conclusie dat RTL Nieuws de woonduur en de inschrijfduur door elkaar haalt. De stelling van RTL Nieuws is niet juist en geeft een te negatief beeld van de werkelijkheid.

Wethouder Hans Krieger: ‘ik wil de wachttijden voor sociale huurwoningen beslist niet bagatelliseren: die zijn er en ze zijn te lang. Er is schaarste en weinig doorstroming en daardoor lopen de wachttijden, vooral voor starters, op. En daar moeten we wat aan doen. Maar het is niet zo erg als RTL Nieuws beweert. Om de problemen op de woningmarkt in kaart te brengen en samen met inwoners te zoeken naar oplossingen, voert de gemeente juist dit jaar een woondebat met de stad.’

Gemiddelde wachttijd doorstromers
RTL Nieuws heeft als wachttijd de gemiddelde woonduur bij acceptatie van een nieuwe woning door doorstromers genomen. Die gemiddelde woonduur – de periode dat iemand op 1 adres woont –  is in Purmerend 21 jaar. RTL Nieuws heeft die woonduur dus opgevat als wachttijd. Maar de wachttijd is de periode die ligt tussen de eerste reactie op een woning, tot het moment van een acceptatie. De gemiddelde wachttijd van doorstromers is in Purmerend 1,9 jaar. Dat is korter dan de wachttijd voor doorstromers in andere gemeenten in de regio.

Starters wachten langer
De woonduur telt als inschrijfduur. En de woningzoekende met de langste inschrijfduur komt het eerste in aanmerking voor een woning. Daarom duurt de wachttijd voor starters in heel Nederland langer dan die van doorstromers. Zij hebben nog geen woonduur opgebouwd.
In Purmerend is de gemiddelde inschrijfduur van een starter 9,3 jaar, en de gemiddelde wachttijd 3,9 jaar. Dat is net zo lang als de wachttijd in Edam en Volendam. In de regio Zaanstad, Wormerveer en Landsmeer zijn de wachttijden langer: tussen de 4,3  en 5,1 jaar.

Prettige woonstad
Wethouder Hans Krieger: ‘Purmerend is een prettige woonstad. Dat blijkt ook uit de woondebatten die we het afgelopen jaar 4 keer hielden. Jongeren willen graag in Purmerend blijven wonen. Dat is goed nieuws. Maar er is schaarste en weinig doorstroming  en dat leidt tot te lange wachttijden. Daar blijven we aan werken. Met het woondebat met de stad komen we tot creatieve oplossingen.’

De gemeente is, tijdens de woondebatten, in gesprek met inwoners over behoeften en kansen op het gebied van wonen. Meer informatie over de debatten staat opwww.purmerend.nl/woondebat. Hier staan ook de verslagen van de vorig