Geef je op voor Crisisoefening Waterwolf!


waterwolfStel: er dreigt hoogwater. Die dreiging neemt toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dit is het scenario van de grootschalige crisisoefening ‘Waterwolf’ op 2 en 3 november op Marken. Je kunt je opgeven om mee te doen als evacué.

Honderden mensen worden geëvacueerd met vrachtauto’s van defensie. Achterblijvers worden gered met boten. Gewonden worden verzorgd en de dijk moet worden hersteld. Aan de oefening doen zo’n 30 organisaties en veel vrijwilligers mee. Je kunt je aanmelden om als evacué mee te doen aan de oefening. Iedereen is welkom. Je hoeft dus niet op Marken te wonen om mee te kunnen doen.

Waarom meedoen?
Deelnemen aan de oefening is een unieke kans. Je ziet van dichtbij hoe de hulpdiensten te werk gaan, ervaart hoe het is om geëvacueerd te worden en hoort wat u zelf kunt doen om u voor te bereiden op een eventuele overstroming. Bovendien vindt een oefening van deze omvang niet snel nog een keer plaats.

Evacuatie
Woensdag 2 november worden de deelnemers aan de evacuatie met defensievoertuigen naar Monnickendam gebracht. Vanuit Monnickendam rijden zij direct weer terug naar Het Trefpunt op Marken. Het programma start om 08:30.

Donderdag 3 november is de evacuatie over water. Met kleine boten uit de Nationale Reddingsvloot van de Reddingsbrigade worden de evacués eerst naar de haven van Marken gebracht. Daar liggen grotere boten van de Reddingsbrigade en KNRM klaar om hen over te nemen en door te varen naar Monnickendam. Vanuit Monnickendam gaan zij direct over de weg weer terug naar Het Trefpunt op Marken. Het programma start om 9:00 uur.

Het programma start en eindigt op beide dagen in ‘Het Trefpunt’ op Marken. Voor lunch wordt gezorgd. Kijk voor meer praktische informatie op www.waterland.nl/waterwolf.

Autoplan
Bewoners van Marken oefenen op woensdagavond 2 november rond 19.00 uur het autoplan. In dit plan staat beschreven hoe eigenaren hun auto’s veilig kunnen wegzetten bij een dreigende overstroming. De hulpdiensten begeleiden de uitvoering. Het oefenen van het autoplan is alleen voor inwoners van Marken. Ook voor dit onderdeel worden nog deelnemers gezocht.

Goed voorbereid
Om goed voorbereid te zijn op een eventuele overstroming oefenen de crisispartners samen met de bewoners van Marken. Deze crisispartners zijn de gemeente Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Defensie, Eilandraad Marken, Reddingsbrigade, KNRM en vele anderen.

Aanmelden
LET OP!: Ook de inwoners van Marken dienen zich aan te melden voor de oefening. Je doet dus niet automatisch mee. Meer informatie over het programma en het formulier om aan te melden voor de evacuatie of het autoplan vindt u op www.waterland.nl/waterwolf. Aanmelden kan ook telefonisch bij de Eilandraad Marken via telefoonnummer 06 444 489 62 (Jolanda Zeeman) of 06 184 528 95 (Jan Commandeur).