Tentoonstelling foto’s van civiel-technische kunstwerken in Museum Waterand


nicole segers_spaarnadambenoordenDe eerste drie tentoonstellingen van 2016 in  Museum Waterland sluiten aan bij de herdenking van de watersnoodramp van 1916. In de derde tentoonstelling tonen Fons Brasser, Luuk Kramer en Nicole Segers foto’s van civiel-technische kunstwerken, zoals bruggen, dijken, forten en sluizen. Van 31 maart tot 8 mei 2016.

Fons Brasser toont een serie foto’s van forten die deel uitmaken van de Hollandse Waterlinie. De opnamen dateren uit de periode 1983 – 1986 toen de meeste van deze forten nog in hun oorspronkelijke staat in het landschap opgenomen waren. Brasser toont in zijn werk de esthetiek van de mathematisch bepaalde vormgeving van deze forten, de hoge aarden wallen en de schoots- en zichtlijnen.

Luuk Kramer richt zich vooral op de architectuur van deze kunstwerken. Hij is geïnteresseerd in de vormgeving van deze grote bouwwerken, die soms een meer dan sculpturale werking hebben. Bedacht om op de een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de waterhuishouding in Nederland, zijn ze onderhevig aan de heersende opvattingen in de architectuur, landschappelijke inzichten en de technische mogelijkheden.

Nicole Segers laat vooral details en interieurs zien van forten die deel uitmaken van De Stelling van Amsterdam. In haar werk probeert zij de geschiedenis en betekenis van deze plekken zichtbaar te maken.

De opening is zondag 3 april om 16.00 uur. Voor meer informatie  0299-422605. Website:  www.museumwaterland.nl