Fietsroutes rond Purmerend


fietsroutes en fietstochten rond purmerendWat is er lekkerder dan, zodra het weer goed is, op de fiets te stappen om een mooie fietsroute rond Purmerend te rijden? Hieronder een overzicht van de mooiste routes, met link naar de routekaartjes. (Foto: Ron Schümaker)

Aeën en Dieeën route (34 km).

Deze route gaat dwars door Waterland-Oost, Hier kronkelen de oude stroomgeulen van de veenrivieren de Ae en de Die doorheen. Je fietst door mooie dorpjes, langs veenstroompjes en meertjes en over de IJsselmeerdijk met prachtige uitzichten over het water en het veenweidegebied.Er zijn veel weidevogels te zien in het voorjaar. Routekaart via de website van Landschap Waterland.

Fortenfietsroute aan de Zuiderzee (42 km)

Via Purmerend, Ilpendam, Monnickendam, Volendam, Edam en Kwadijk fiets je langs het in 1912 gebouwde Fort bij Edam, de Pompsluis, Fort benoorden Purmerend en het Fort bij Kwadijk. Langs deze tocht zijn ook de speeltoren van de in 1883 gesloopte Onze Lieve Vrouweker, de joods begraafplaats aan het Oorgat, de molen van de Zuidpolder en de Katwoudermolen.  Routekaart via de website van www.nederlandfietsland.nl

Fortenfietsroute (200 km)

De Fortenroute voert langs de forten van de Stelling van Amsterdam en brengt je door prachtig natuurgebied, o.a. de rivieren Vecht, Waver, Amstel, over paden waar alleen schapen grazen. Deze fietsroute laat u de historie van de Stelling van Amsterdam beleven. Routekaart via de website van de Stelling van Amsterdam.

Vogels en forten route (44 km)

Een fraaie fietsroute langs een veenweidegebied waar je vogels als de kievit, grutto, tureluur, kemphaan, watersnip, scholekster, zomertaling en kluut kunt zien. Het Wormer- en Jisperveld behoren tot de rijkste weidevogelgebieden van Europa. Je fietst langs het Fort bij Spijkerboor, het grootste en het modernste fort van de stelling van Amsterdam. In bezoekerscentrum de Poelboerderij kun je uitgebreide informatie krijgen over het Wormer- en Jisperveld.  De fietsroute start vanaf: De Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer.  Routekaart via de website van de Stelling van Amsterdam.

Beemsterroute (45 km)

Deze route gaat door één van de oudste en mooiste droogmakerijen de Beemster. Langs statige stolpboerderijen, hoogstamboomgaarden, uitgestrekte polder, graslanden, akkers, bollenvelden, molens en vijf forten van de ‘Stelling van Amsterdam’.  De fietsroute is opgenomen in de kaart “fietsen in Noord-Holland, 13 fietsroutes in 6 recreatiegebieden. Deze kaart is gratis verkrijgbaar bij het beheerskantoor van Het Twiske. De aanrijroute vanaf station Purmerend zijn tot 2010 gemarkeerd door middel van ANWB-bordjes. U kunt de route ook fietsen aan de hand van het Fietsknooppuntennetwerk van Laag Holland. Daarvoor volgt u de knooppunten: station Purmerend-25-49-43-60-61-62-82-27-28-30-31-32-8-7-6-5-4-49-25-station.

De Beemster, Beemster producten uit de polder

De inrichting van de vroegere Beemsterpolder weerspiegelt het ideaal omde  wildernis te temmen, om uit chaos harmonie te scheppen. Nergens is dit beter te zien dan in werelderfgoed de Beemster. Rechte wegen en sloten staan haaks op elkaar en vormen zo een raster van geometrisch gevormde percelen. Het woeste Beemstermeer was danzij rijke Amsterdammers  tot een harmonieus landschap bewerkt. Op de fiets ontdek je de getemde natuur en proef je van al het lekker dat de Beemster voorbrengt.  Startpunt: NS Station Purmerend. Routekaart via de website van de ANWB.

Gouwzeeroute

De Gouwzeeroute is een afwisselende fietstocht langs de randen van droogmakerij De Purmer en langs de Gouwzee. Op de fiets kom je langs met rietkragen geflankeerde ringvaart, rondom de droogmakerij de Purmer, door oude historische stadjes aan de voormalige Zuiderzee en met de boot over de vogelrijke Gouwzee naar het eiland Marken, met zijn karakteristieke houten huizen.  Vanaf station Purmerend is het ongeveer 1 km fietsen naar het beginpunt. Routekaart via de website van www.natuurwegwijzer.nl/

Haring- en henneproute  (30 km)

De Haring- en henneproute leidt langs de historie van het voormalige Schermereiland, waar het rijke scheepvaartverleden en de strijd tegen het water nog voelbaar is. Tekst- en beeldpanelen langs de route (in alle dorpen) geven je verdere informatie. De panelen zijn voorzien van aparte, korte teksten die ook kinderen zullen aanspreken. Onderweg zijn  diverse kleine exposities ingericht in bijzondere monumenten zoals de Grote Kerk van Schermerhorn, de Noordeinder Vermaning en in De Rijp: Het Walhuis, de Waag (Raadhuis), Hervormde Kerk en Museum In ’t Houten Huys.  Routekaart via de website van www.landvanleeghwater.nl

Leeghwaterroute (47 km)

Jan Adriaanszoon Leeghwater (De Rijp, 1575 – Amsterdam, 1650) was een Nederlandse molenmaker en waterbouwkundige. Hij bedacht o.s=a. de bovenkruiende oliemolen, waardoor het mogelijk de molen altijd recht in de wind te zetten. Hij was betrokken bij diverse droogmakerijen, zoals de Beemster, de Purmer, de Schermer en de Wormer. In de Leeghwaterroute maak je kennis met de geschiedenis van de 17e eeuwse droogmakerijen. Je beleeft de schoonheid De Schermer en het Werelderfgoed De Beemster. Ook komt je langs De Stelling van Amsterdam, en bezoekt je het geboortedorp van Jan Leeghwater (De Rijp), de molens, de stolpboerderijen en nog veel meer. Een routebeschrijving is verkrijgbaar via de VVV-winkels. Routekaart via de website van www.landvanleeghwater.nl

 Pontjesroute (44 km)

Een fietsroute rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, waarin vijf pontjes zijn opgenomen.  Bij twee pontjes van de vijf pontjes moet u zelf overvaren door het draaien aan een lier. De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. Er zijn vele kwetsbare plantensoorten te vinden, zoals orchideeën en zonnedauw. Ten noorden van het dorpje De Woude aan de rand van het eiland is nog een klein stukje oerbos.   Onderweg maken verder de hoogteverschillen tussen water en land duidelijk hoe belangrijk dijken, molens en gemalen zijn. De Pontjesroute begint en eindigt in Castricum bij het NS-station.  Routekaart via de website www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/.

Watergangroute (36 km)

Een gevarieerde fietstocht rondom het oude ‘vaardorpje’ Watergang bij Ilpendam.  Watergang is een ontginningsnederzetting behorende bij  het Noordhollandsch Kanaal. Kenmerkend voor Watergang zijn de zwart geteerde hooihuizen aan de Dorpsstraat (de smalste dorpsstraat van Nederland).  Je fietst door het Twiske, langs het natuurreservaat Ilperveld, langs de Gouwzee langs de veenweidegebieden van Waterlan. Je komt langs oude dorpjes met houten huizen en het Zuiderzeestadje Monnickendam.  Route via de website van www.landschapwaterland.nl.

Schermereilandroute (23 km)

Een fietsroute om het voormalige Schermereiland heen, met een  een uitstapje door de Schermer.  Door de bodemdaling en zeespiegelstijging drong de zee in de middeleeuwen  diep het land in. Zo ontstonden 3 enorme meren: de Schermer, de Beemster en het Starnmeer. Daartussen ontstond het Schermereiland. Beginpunt van de fietsroute: het kerkje van West-Graftdijk. Routekaart via de website van de ANWB.

Veenweide-Wormerroute (39 km)

De Veenweide-Wormerroute start bij de Zaanse Schans en voert door het open landschap van West-Waterland met zijn sloten, vochtige graslanden en karakteristieke lintdorpen. Je fietst door uitgestrekte veenweidegebieden als het Oostzanerveld, Ilperveld en Wormer- en Jisperveld. Midden in dit gebied ligt droogmakerij De Wijde Wormer. De Zaanse Schans geeft een goed beeld van de bedrijvigheid zoals die in vroeger tijden langs de Zaan voorkwam.  Route via de website van www.landschapwaterland.nl.

Zeevangroute (33 km)

De  fietstocht rondom het vroegere veeneiland de Zeevang voert door een open polderlandschap met graslanden en langgerekte lintdorpen langs de IJsselmeerdijk. De Zeevangroute is een afwisselende fietsroute langs de randen van de polder Zeevang. Dit oude veenland is al in de 13e eeuw bedijkt en bestaat uit langgerekte graslanden met brede sloten, slingerende dijken en oude lintdorpen. De vele ‘braken’ langs de IJsselmeerdijk herinneren nog aan vroegere overstromingen. In het Zuiden voert de route door het monumentale Zuiderzeestadje Edam. Aanrader voor vogelliefhebbers!  Route via de website van www.landschapwaterland.nl.