Expositie “De Mummie van Purmerend”


De mummie van Purrmerend 640Op vrijdag 3 oktober 17 uur opent in het Purmerends Museum de tentoonstelling De Mummie van Purmerend, 350 jaar oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat. De expositie loopt tot 22 februari 2015. De begraafplaats dateert uit 1664, en bevat Huig Blokker, de eerste en waarschijnlijk enige mummie van Purmerend. De expositie vertelt in film en foto’s de geschiedenis van deze historische plek en de verhalen achter een aantal monumenten met hun bewoners.

Oosterblock

De Oude Begraafplaats ligt (verscholen tussen hoge bomen) aan het einde van de Nieuwstraat, aan wat vroeger het Oosterblock heette.  Op 21 augustus 1664 hebben de toenmalige bestuurders van Purmerend toestemming gegeven om hier een dodenakker te aan te leggen. Dit werd, na de kerk op de Kaasmarkt, de tweede plek waar Purmerenders in de 17e eeuw begraven werden. Het kerkhof van het Ursulaklooster, dat ook in het centrum lag, werd toen niet meer gebruikt.

Gouden eeuw

De 17e eeuw was de periode waarin de ons omringende polders, Beemster, Wormer en Purmer werden drooggelegd. Purmerend en de Purmerender markt groeide. Het stadbestuur kreeg toestemming van de staten van Holland om het gebied tussen de Where, Looiersplein, Nieuwstraat en Plantsoengracht uit te breiden. Deze uitbreiding ging ook gepaard met een herinrichting van de Kaasmarkt. Door deze herinrichting was er geen plek meer voor uitbreiding van het kerkhof ten zuiden van de kerk. Er moest een
andere plek gevonden worden voor het begraven van de Purmerenders.
En deze werd gevonden aan het Oosterblock, thans hoek Nieuwstraat en Plantsoengracht.

Tot 1960

Vele Purmerenders hebben tot aan 1960 hier hun laatste rustplaats gevonden. De expositie vertelt in film en foto’s de geschiedenis van deze historische plek en de
verhalen achter een aantal monumenten met hun bewoners. Ook worden er tal van voorwerpen en informatie getoond die op een of andere manier verbonden zijn met begraven en de oude begraafplaats. Luister op deze expositie ook naar het verhaal van Huig Blokker, de eerste en waarschijnlijk enige mummie van Purmerend, die 18 jaar na zijn overlijden nog geheel intact in zijn graf lag.

Onderzoek

Al deze informatie is bijeengebracht door de vrijwilligers van de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend. Deze stichting is in 2013 opgericht door
Alex Vallentgoed en Jan Kramer. Zij verrichten sinds 2000 onderzoek naar dit monument en haar bewoners en zetten zich samen met een aantal vrijwilligers in voor het
behoud van deze historische dodenakker.

Opening

De opening wordt verricht door wethouder Krieger op 3 oktober om 17 uur in het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt in Purmerend.