De Computer Werkgroep van het Gilde Purmerend zoekt nieuwe leden


Computerwerkgroep Purmerend zoek ledenDe Computer Werkgroep ( CWG) zoekt nieuwe leden. Het doel is het onderling uitwisselen van kennis op het gebruik van de computer en de toepassing van hard-en software. Naast de reguliere bijeenkomsten van de CWG nemen de leden ook deel aan sociaal-cultureel- en maatschappelijke activiteiten.

De bijeenkomsten van de CWG zijn op de eerste donderdag ( praktijk sessie ) en op de derde donderdag ( theorie) van elke maand van 9.30-11.30 uur.

Het adres waar we samenkomen is in het Wijkplein Where Triton 73 in Purmerend.
Momenteel hebben we 16 enthousiaste leden met verschillende interesses en vaardigheden.

De Computer Werkgroep ( CWG)  is opgericht onder auspiciën van het Gilde Purmerend en omstreken. Zie www.gildepurmerend.nl  Naast de reguliere bijeenkomsten van de CWG nemen de leden ook deel aan sociaal-cultureel- en maatschappelijke activiteiten. Zie www.cwggilde-purmerend.nl onder het items activiteiten en historie. Heb je interesse om lid van de CWG te worden.

Profielschets nieuwe leden:

  • Leeftijd 55 + Man/vrouw
  • Zijn goed bekend met besturingssystemen en de toepassing van hard- en software
    Stellen hun vakmanschap en expertise gratis en vrijwillig ten dienste van het Gilde Purmerend om aanvragen voor hulp te adviseren en te ondersteunen.
  • Nemen actief deel in de bijeenkomsten van de CWG op de eerste- en derde donderdag van de maand.op jaarbasis € 40.00 contributie.

Voor meer informatie kun je mailen naar : e.schoof1@chello.nl