Cursus voor meer zelfvertrouwen bij kinderen groep 7/8 en brugklassers  


Cursus ‘Ik kan het’ in Purmerend zorgt voor meer zelfvertrouwen en (leer)plezier bij kinderen.Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel.  Omdat ze weinig zelfvertrouwen hebben, geen nee durven zeggen uit angst niet meer aardig gevonden te worden. Kinderen die onzeker zijn in het contact met leeftijdsgenoten. Die snel van slag zijn of onzeker worden door kritiek of afwijzing. Kinderen die bang zijn om fouten te maken of denken niet goed genoeg te zijn, of concentratieproblemen hebben. En die door zenuwen blokkeren bij een toets. Op 17 en 21 februari gaat de cursus ‘Ik kan het’ van start in Purmerend.  In deze bijzondere cursus helpt speltherapeute Carla Regter kinderen meer zelfvertrouwen en (leer)plezier te krijgen.

Carla Regter

Carla Regter - kindertherapeut in PurmerendCarla Regter van Speltherapiepraktijk De Gouden Poort in Purmerend is gediplomeerd kindertherapeute. Ze werkt al vele jaren met plezier in het onderwijs, waarvan de laatste 9 jaar op een vrije school. Zij legt uit hoe zij de kinderen helpt met hun zelfvertrouwen en plezier in het leven: “Ik werk met kringgesprekken, ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen, visualisaties, en creatieve opdrachten. Er wordt individueel, in tweetallen en met groepsopdrachten gewerkt. Tijdens de cursus leren de kinderen dat iedereen anders is en dat je goed bent zoals je bent. Kinderen leren zich uiten en worden zich bewust van wat ze willen. Er wordt aandacht besteed aan hoe ze hun grenzen aan kunnen geven. In de groep leren ze van elkaar en ze krijgen de kans om direct in de praktijk te oefenen wat ze hebben geleerd en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen.”

Wat leren de kinderen

Tijdens de cursus leren de kinderen wat zijn hun kwaliteiten zijn: als je weet wat jouw kwaliteiten/jouw kracht is dan kun je deze gebruiken bij de dingen die je lastig vindt. Doen waar je goed in bent maakt dat je er blij van wordt en als je blij bent dan is dat aan alles te merken. Hoe je er uitziet, hoe je handelt, hoe je reageert. Dit is dus van invloed op alle vlakken.

Je leert grenzen aanvoelen en aangeven, en op passende wijze nee kunnen zeggen: Hierdoor leer je voor jezelf opkomen op een positieve manier. Je leert ook dat wanneer een ander zijn grens aangeeft dat dit geen afwijzing is. Het is een momentopname. Dit kan per keer verschillen.

Omgaan met emoties van zichzelf en anderen

Het helpt om je gevoelens te delen. Hierdoor leer je verwoorden wat er van binnen bij je afspeelt. Vaak is niet aan de buitenkant te zien hoe jij je van binnen voelt. Dit kan zorgen voor misverstanden. Zeggen hoe je je voelt geeft duidelijkheid en kan voor begrip zorgen. Wanneer je hoort en ziet hoe een ander zich voelt kan dat er voor zorgen dat je op een andere manier naar iemand reageert.

Omgaan met feedback, kritiek en complimenten

Veel kinderen hebben moeite met feedback, kritiek en complimenten. Hierdoor leer je complimenten toe te eigenen, dit geeft een goed gevoel waardoor je het een volgende keer weer wilt proberen. Met succeservaringen als gevolg. Dit helpt het zelfvertrouwen te vergroten. Je leert dat kritiek opbouwend kan zijn en je laat je hierdoor niet zo snel uit het veld slaan.

Jezelf ontspannen, ontspanningstechnieken en positief denken

Leren ontspannen is erg belangrijk. Ontspannen helpt bij ‘spannende ‘situaties. Je kunt denken aan een toets maar ook wanneer je bv iets moet vertellen dat je heel lastig vindt aan een leerkracht of een klasgenoot. Ontspannen geeft je meer kracht, plezier en zelfvertrouwen.

Positief denken op momenten dat er veel negatieve gedachten en gevoelens zijn. Het maakt je rustig. Het zorgt ervoor dat de blokkade van niet denken en niet kunnen handelen wordt opgelost. Je kijkt op een positieve manier naar situaties daardoor zul je op een positievere manier reageren.  En dit is weer van invloed op hoe een ander weer op jou reageert.

Praktische informatie over de cursus

  • De cursus “Ik kan het!” – bestaat uit 8 lessen van anderhalf uur en is bedoeld voor kinderen van groep 7/8 en brugklassers.
  • De kosten bedragen 150 €, dit is inclusief materiaal.
  • Locatie: de Gouden Poort, Wilhelminalaan 1, Purmerend

De cursus gaat van start op:

  • Dinsdagmiddag 17 februari om 16.00 uur
  • Zaterdagochtend 21 februari om 10.00 uur

Aanmelden

Je  kunt je zoon of dochter aanmelden door een mail te sturen naar carla.regter@kpnplanet.nl

Naast de cursus voor groep 7/8/brugklassers heeft Carla Regter een zelfde cursus voor jongere kinderen. Deze heet IK BEN EEN  ZON. Zij werkt ook individueel met kinderen.