Cursus: omgaan met een dementerende ouder


Op maandagavond 15 mei start de cursus ‘Omgaan met een dementerende ouder’,  georganiseerd door Clup Welzijn en De Zorgcirkel. Deze praktische cursus van drie avonden is bedoeld voor de (volwassen) kinderen van een dementerende vader of moeder. Hierbij staat de belevingsgerichte benadering centraal. De cursus vindt plaats bij het Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1 in Purmerend.

 

Dementie komt steeds meer voor. Als een van de ouders ernstige geheugenproblemen krijgt is het voor de kinderen van belang te weten hoe zij het beste met hun dementerende vader of moeder om kunnen gaan. Het veranderende gedrag roept vragen op als ‘hoe reageer ik op zijn verwarring, verbeter ik haar of juist niet?‘ In deze cursus staat de gevoelswereld centraal en wordt de belevingsgerichte benadering uitgelegd. Door deze benadering voelt degene met dementie zich meer begrepen en veiliger. Dat geeft meer rust en een beter contact, waardoor de zorg als minder zwaar wordt ervaren. De cursisten  krijgen daarnaast informatie over het dementieproces en professionele ondersteuningsmogelijkheden voor hun ouders. De cursus biedt bovendien veel ruimte voor het delen van ervaringen. De leiding is in handen van Peter Proost, casemanager dementie van de Zorgcirkel en Petra Viereck, mantelzorgconsulent van Clup Welzijn.

 

Data en aanmelden

De Cursus ‘Omgaan met een dementerende ouder’ vindt plaats op drie maandagavonden van 19.00-21.00 uur. De data zijn: 15, 22 en 29 mei. Er kunnen per gezin 2 familieleden deelnemen, de totale groep is maximaal 12 personen. De cursuskosten bedragen € 10 per persoon.

 

Informatie en aanmelden

Clup Welzijn: 0299-480 630 of  via p.viereck@clup.nl