College Purmerend kiest voor ‘groenbanen’


logo gemeente purmerendHet college van Purmerend heeft ingestemd met de invoering van zogenaamde ‘groenbanen’. Dit zijn tijdelijke banen (maximaal 1  jaar) in de groenvoorziening voor mensen met een bijstandsuitkering die (enige) afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deelname is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.

Het doel van het project is tweeledig. Mensen met een uitkering doen werkervaring op in een baan voor een jaar, hierdoor worden de kansen op werk daarna vergroot. Daarnaast is het goed voor de kwaliteit van de openbare buitenruimte in Purmerend. Met deze groenbanen kan de gemeente de kwaliteit van de groenvoorziening in de stad op niveau houden.

Hoe werkt het?

Mensen met een bijstandsuitkering die deelnemen aan het project krijgen na een proefperiode van 3 maanden een arbeidscontract voor maximaal 1 jaar, op basis van het minimumloon. De gemeente zorgt voor begeleiding die is gericht op doorstroming naar een gewone baan. Het gaat nadrukkelijk niet om het invullen van bestaande arbeidsplaatsen. Sinds maart 2014 draait er al een proef van het project, en met succes. Alle deelnemers doen vrijwillig mee en zijn zeer gemotiveerd. Twee derde heeft inmiddels een reguliere baan gevonden.

Arbeidsmarkt

De komende 4 jaar is er ruimte voor in ieder geval 130 nieuwe mensen in de bijstand om hun kansen naar een reguliere arbeidsplaats te vergroten. De gemeente kijkt of deze aanpak in de toekomst ook geschikt is voor andere groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.