Natuur en Van der Valk hotel samen in kom A7 (Beusebos)

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor het Van der Valk hotel in de kom A7. Op basis van dit onderzoek concludeert het college nu dat de oorspronkelijk afgesproken locatie de voorkeur verdient. Het college wil het gebied exclusief de locatie van het hotel, ruim 14 hectare, conform het coalitieakkoord inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. De overige 2,3 hectare wordt uitgegeven voor het hotel. De mogelijkheden om deze 2,3 hectare te compenseren worden onderzocht. Lees verder

Vragen over WOZ/ Aanslag gemeentelijke heffingen?

Eind februari verschijnt de aanslag gemeentelijke heffingen, met daarop o.a. de onroerendzaakbelasting (OZB), in de brievenbus of in de berichtenbox van mijnoverheid.nl. Om iedereen die hierover vragen heeft zo goed mogelijk te woord te kunnen staan, verruimt de gemeente twee weken haar telefonische bereikbaarheid. Vanaf 27 februari kan gedurende twee weken ook ’s avonds telefonisch contact worden opgenomen. Hierna is de gemeente volgens reguliere tijden bereikbaar. Lees verder

Purmerend staat voor financiële uitdaging

Afgelopen november is de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Door recente ontwikkelingen ziet het financiële perspectief voor gemeente Purmerend er ongunstiger uit. Vanaf dit jaar komt Purmerend structureel ruim 4 miljoen euro tekort. Het gaat vooral om externe ontwikkelingen (met name rijksbeleid) waarop de gemeente weinig tot geen invloed heeft. Lees verder