Boswachter zoekt natuurvrijwilligers voor één dag


Boswachter Chris Rost van Landschap Noord-Holland zoekt 20 vrijwilligers die samen met hem natuurgebied Weideveld bij Purmerend willen opknappen. Zaterdag 4 november is de landelijke Natuurwerkdag en een prima gelegenheid om in Weideveld de woekerende wilgjes weg te halen. Er wordt gewerkt van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur, verzamelen op de hoek van de Falconstraat en de Bizonstraat in Purmerend.

 

Weideveld is een natte verbindingszone aan de zuidwestkant van de wijk Weidevenne. Het bestaat uit een keten van rietlandjes, poelen, moerasjes en wilgenbosjes. Het verbind het veenweidegebied van het Ilperveld met de oostkant van het Wormer- en Jisperveld. Het Weideveld moet bijvoorbeeld de zeldzame noordse woelmuis de gelegenheid geven, om van het ene gebied naar het andere te trekken, zodat uitwisseling ontstaat. In het gebied leven veel vogels als blauwborst, rietzanger, rietgors, kleine karekiet en de koekoek. Vanaf de futuristische Stokkenbrug, die naar de dijk van de Weide Wormer loopt, is het gebied mooi te overzien.

Opgeven is noodzakelijk en kan via www.natuurwerkdag.nl