Boos! Gemeente Purmerend kapt stuk Beusebos voor reclamemast


DEEL BEUSEBOS MOET WIJKEN VOOR RECLAMEMAST. Zo'n 200 meter bomen gekapt.Afgelopen donderdag bleken er zo’n 1000 bomen gekapt in het Beusebos. Voor één reclamemast notabene!  En dit terwijl de gemeente Purmerend er alles aan doet om de kwaadaardige oehoe te beschermen en diervriendelijk te vangen wordt tegelijkertijd het leefgebied van diezelfde soort drastisch afgebroken. Onbegrijpelijk!

Al snel werd duidelijk dat het ging om de kap van bomen ten behoeve van een reclamemast waar de gemeenteraad van Purmerend vorig jaar toestemming voor gaf. In de stukken die horen bij die plannen is duidelijk te zien dat de mast aan de rand van het Beusebos komt, ter hoogte van de ingang van het bos.

Afgelopen vrijdag bleek echter dat bij de kapwerkzaamheden een strook van 200 meter lang en meters breed gekapt was aan de Noordoostkant van het Beusebos. Een stuk van 2000 m2. Dat zijn minimaal 1000 bomen! Deze hoeveelheid is volgens de klankbordgroep Beusebos totaal buiten proportie als we kijken naar de officiële stukken. De klankbordgroep heeft de verantwoordelijke wethouders om uitleg gevraagd.

Het hier gaat om het oudste en meeste waardevolle bos in Purmerend. Er wordt steeds meer bekend over de belangrijke functie van bomen voor het afvangen van fijnstof en dus voor de volksgezondheid. Maar ook de vogels en andere dieren en planten hebben deze bomen hard nodig voor voedsel, bescherming en nestplaatsen.

De klankbordgroep eist van de gemeente Purmerend dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant, liefst op het teveel gekapte deel, anders elders. Ook wil de klankbordgroep dat de houtsnippers afkomstig van de gekapte bomen verdeeld worden over de paden in het bos. Bovendien dient het Beusebos per direct te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Purmerend er alles aan doet om de kwaadaardige oehoe te beschermen en diervriendelijk te vangen maar daarentegen het leefgebied van diezelfde fauna (er zijn eerder uilen gezien in het Beusebos) met duizenden vierkante meters verder inperkt.

Meer informatie, foto’s en een filmpje van de gehele strook vind je op:

  • https://beusebos.wordpress.com
  • http://www.facebook.com/redhetbeusebos
  • http://www.twitter.com/beusebos

De klankbordgroep Red het Beusebos is een samenwerkingsverband tussen Milieudefensie Waterland, IVN, Stichting behoud Waterland, Nivon en lokale buurtbewoners.