Bianca Vernout presenteert haar nieuwe dichtbundel “Sihouetten”


Het Taallokaal van donderdag 23 januari staat in het teken van de nieuwe poëziebundel van Bianca Vernout, lid van Dichterskring Waterland. Zij zal dan haar tweede bundel presenteren. Muzikale medewerking wordt verleend door Corrie and Friends.

De bundel ‘Silhouetten’ zal daarna te koop zijn voor € 10. Een deel van de opbrengst gaat naar ‘De blijde Ruiters’ uit Zaandam waar Bianca al jaren met veel plezier paard rijdt.

Taallokaal wordt georganiseerd door Dichterskring Waterland.
Elke vierde donderdag van de maand is er in Proeflokaal Bakker, Koemarkt 44 een open podium voor dichters en verhalenschrijvers. Iedereen kan een gedicht van zichzelf of een ander voordragen of een kort verhaal of column voorlezen.

Er is een schrijfopdracht  die op het einde van de avond kan worden voorgelezen.

De leiding van de avond is in handen van Thea de Hilster.
De avond begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk.