Belastingmaatregelen Purmerend 2016


logo gemeente purmerend 200Het college van Purmerend heeft de nieuwe belastingtarieven voor 2016 vastgesteld en zal die ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Hier de nieuwe tarieven:

Onroerende zaakbelasting (OZB) Purmerend

Voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) wordt er geen inflatiecorrectie toegepast. De grondslag voor de heffing van de ozb is de WOZ-waarde. De taxatiewerkzaamheden zijn momenteel in volle gang. De aanslag ozb wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Zodra de definitieve uitkomsten van de herwaardering bekend zijn, wordt het heffingspercentage berekend en zal dit aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 17 december 2015.

 Overige belastingtarieven Purmerend

Voor de overige belastingtarieven is besloten een inflatiepercentage van 1,5% te hanteren. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven die jaarlijks door het Rijk worden bepaald, zoals de maximale tarieven voor reisdocumenten, het tarief voor een vergunning voor een of meerdere kansspelautomaten en het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal nieuwe tarieven op te nemen, zoals een tarief voor een geprint trouw- of partnerschapsboekje en een tarief voor een kapvergunning. Over de marktgelden wordt voorgesteld de tarieven voor de Matsmarkten niet te verhogen. Een tariefsverlaging wordt voorgesteld bij onder andere de precariobelasting, die geheven wordt bij evenementen.
Mensen krijgen bij de aanslag ozb een toelichting. Daarnaast worden de belastingverordeningen bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad. Tarieven worden ook bekendgemaakt op internet en in de plaatselijke media.