Asbest gevonden: gemeente sluit gebied bij Purmer ringvaart in Gors uit voorzorg af 


logo gemeente purmerend 200In de bodem van de groenstrook langs de Purmer ringvaart ter hoogte van de Kraggeveenstraat, is asbest aangetroffen. De asbest zit opgesloten in plaatmateriaal, waardoor er geen kans is (geweest) op verstuiving of een andere vorm van bedreiging van de volksgezondheid. De gemeente sluit de locatie af met hekken en komt, na zorgvuldig vervolgonderzoek, met een saneringsplan.

Gemeente Purmerend is met bewoners in gesprek over de herinrichting van de groenstrook langs de Purmer ringvaart. Tijdens één van deze gesprekken is gemeld dat er mogelijk asbest aanwezig is in de bodem van deze groenstrook. De gemeente heeft dit laten onderzoeken en helaas blijkt deze melding juist. In de ondergrond van de groenstrook aan de Purmer ringvaart is aan de waterkant op meerdere plaatsen asbest aangetroffen. Tijdens een onderzoek in 2012 dat is geraadpleegd in de voorbereiding voor dit project, is de verontreiniging niet in deze mate aangetroffen.

Vanzelfsprekend neemt de gemeente de aanwezigheid van asbest in de openbare ruimte serieus. Daarom is besloten om het gedeelte waar asbest is aangetroffen ontoegankelijk te maken met hekken. Na vervolgonderzoek volgt een besluit over de sanering van het gebied.

Voor bewonersvragen heeft de gemeente een apart mailadres geopend: ringvaartstrook@purmerend.nl. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de sanering zal de gemeente de direct omwonenden daarover informeren.