Afsluiting Tilburystraat Purmerend 16 maart tot half juli


logo  gemeente purmerend 200De Tilburystraat is van 16 maart tot half juli onbereikbaar voor verkeer. Stadsverwarming Purmerend (SVP) en gemeente Purmerend voeren dan werkzaamheden uit. SVP werkt aan het warmtenet en de gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in. EBS leidt de buslijnen om. Een overzicht van de gevolgen.

Werkzaamheden
In de week van 16 maart begint SVP met werkzaamheden aan het warmtenet met als doel het systeem te verduurzamen en het netwerk te verbeteren. Als zij klaar is, richt de gemeente de openbare ruimte opnieuw in. De belangrijkste verandering is dat de rijbaan wordt geasfalteerd. Verder blijft de inrichting – op enkele verbeteringen na – gelijk aan de huidige situatie.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen te voet bereikbaar. De Tilburystraat – tussen Tilburyplein en Landauerstraat – is onbereikbaar voor motorvoertuigen en fietsers. Dit geldt ook voor de parkeervakken waardoor er tijdens de genoemde periode niet in de Tilburystraat kan worden geparkeerd. EBS leidt haar buslijnen om en de tijdelijke bushaltes liggen verder dan gewoonlijk. Voor hulpdiensten blijft de Tilburystraat beperkt bereikbaar. Ook de afvalinzameling verloopt anders dan gewoonlijk. De inzameldagen blijven wel hetzelfde, maar de locatie waar bewoners hun afval moet aanbieden kan tijdelijk wijzigen. Hierover worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

Meer informatie
Op www.stadsverwarmingpurmerend.nl/actueel/werkzaamheden staat meer informatie over het project. De aanlegtekening, omleidingsroutes en planning staan opwww.purmerend.nl/tilburystraat. Meer informatie over de omleiding van de bussen staat op www.ebs-ov.nl.