Actiegroep en petitie tegen grootschaligheid nieuwbouw ’t Noot (Wheermolen)


Bewoners in de Purmerendse wijk Wheermolen hebben een actiegroep opgericht tegen de plannen van de gemeente Purmerend en projectontwikkelaar Synchroon voor de bouw van vijftig nieuwe woningen aan de J.P. Grootstraat, op de locatie van het huidige wijkgebouw ’t Noot.  Zij zijn niet tegen bouw op deze locatie, maar o.a. wel tegen de grootschaligheid ervan. Zij zijn inmiddels ook een petitie gestart. Het verhaal…

 

De bewoners zaten in een klankbordgroep met de gemeente en projectontwikkelaar, maar werden in hun ogen aan het lijntje gehouden. En tenslotte onaangenaam verrast toen de gemeente Purmerend ineens een overeenkomst had gesloten met een projectontwikkelaar.

Woordvoerder Ramon Hendriks stelt: er zijn een aantal punten waarop wij ons als actiegroep gaan richten.

  1. De grootschalige bouw op deze kleine locatie

Als actiegroep zijn wij niet per definitie tegen bouw op deze locatie, wij snappen goed dat er ook op deze locatie gebouwd moet worden. Wij snappen alleen niet de er zo een groot lelijk gebouw moet komen wat ook totaal niet past in de wijk. De hoog bouw in de wijk is al enorm.

  1. De woningen uit de Richard Holstraat worden volgens ontwikkelaar, gemeente en de Wijde Blik meer waard

Uit waardebepaling door een onafhankelijke makelaar blijkt dat de woningen minimaal 5% tot 10 % in waarde zullen dalen!

  1. De keuze voor combinatie starters woningen en seniorenwoningen van € 180.000 tot €300.000

Er is in de gemeente Purmerend een groot tekort aan sociale huurwoningen, wederom wordt deze groep niet geholpen met de keuze van de woningen in dit project.

  1. Het inzicht in verkeerkundige haalbaarheid op deze locatie?

Er is nu al grote verkeerdrukte in en om de wijk, met het bouwen van 50 woningen zal deze drukte verder toenemen, ook de flats aan de Mercuriusweg, Bernard Zweersstraat en het winkelcentrum Makado zullen meer te maken gaan krijgen met deze drukte. Er is voor dit punt al eerder uitleg aan de gemeente gevraagd maar dit is tot op heden uitgebleven.

  1. Herplaatsing groen op deze locatie

Op deze locatie staat nu een grote hoeveelheid aan groen, bomen, struiken en een groot grasveld. Als wijk willen wij dit graag behouden maar zien met de huidige bouwplannen hier niets van terug?

  1. De gebrekkige communicatie van de gemeente, de wijde blik en synchroon na 07 juni 2016.

Na de derde klankbordgroep vergadering zou er nog een vervolg bijeenkomst worden gepland waarbij wij de vragen beantwoord wilden zien die in juni 2016 gesteld hebben.

Er zou op 27 juni een vervolg komen maar toen hadden de betrokken partijen volgens zeggen de antwoorden nog niet rond, wethouder Krieger zou op deze avond ook nog vragen beantwoorden. Deze mail werd op 24 juni ontvangen. Na mijn mail terug naar de Wijde Blik op 24 juni zou de heer Dohle nog contact met mij op nemen om mij tussentijds te informeren over de vorderingen, dit contact is er nooit geweest.

Op 22 juli volgt er een mail dat het pas weer na de vakantie gaat worden medio september en dat wij hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen.

Op 2 september nog steeds niets gehoord en zelf maar weer een mailtje gestuurd naar de Wijde Blik, hierin wordt gemeld dat er actief overleg is tussen gemeente en synchroon en dat ze hopen die dag de klankbordgroep te informeren over huidige stand van zaken. Dit volgt dus niet meteen.

Er volgt op 6 september een mail van de Wijde Blik dat het overleg over enkele weken afgerond zou zijn en eind september begin oktober meer informatie beschikbaar zou moeten zijn. Er wordt dan weer een datum afgesproken voor het nieuwe overleg. Er wordt ook gemeld dat we over twee weken in elk geval een update mogen verwachten. In al het voorgaande mail verkeer wordt er telkens gezegd dat ze ook rekening houden met de wensen die door de klankbordgroep zijn aangegeven maar dit voelt aan als zoethoudertje omdat er nog steeds geen concrete antwoorden worden gegeven.

Hierna volgt bijna vier maanden een complete stilte zonder enige vorm van informatie of antwoorden tot het wel bekende bericht vlak voor kerst ons bereikt dat de gemeente en synchroon een intentie overeenkomst hebben ondertekend over de bouw van het Wheerlicht. Zelfs de vereniging van huiseigenaren Wheermolen 2 stuurt mij een bezorgt bericht over deze intentie verklaring die er is getekend en het uitblijven van informatie hierover in de afgelopen periode.

Dit is de reden geweest dat wij de klankbordgroep definitief hebben omgedoopt tot actiegroep.


Teken de petitie over  Nieuwbouw Wijkcentrum ‘t Noot

Graag willen wij u oproepen om ons te steunen in onze actie tegen de voorgenomen grootschalige bouw van 50 appartementen op het terrein van voormalig wijkcentrum ’t Noot, omgedoopt tot project Wheerlicht door de gemeente en de projectontwikkelaar. Het gebouw is 4 hoog met op de hoek bij het makado een stuk van 8 hoog

Wij zijn als leden van de klankbordgroep( nu omgedoopt tot actiegroep) aan het lijntje gehouden en onze inbreng werd voor kennisgeving aangenomen, wat gedurende de vergaderingen al werd opgemerkt en aangegeven. Hier is uit eindelijk niets mee gedaan en blijkt er een intentie verklaring getekend te zijn door de ontwikkelaar en de gemeente over de bouw.

Wij willen een ieder oproepen om samen met ons mee te strijden tegen de gang van zaken en de bouw van dit complex.

Via onderstaande pagina op petities.nl kunt u uw handtekening achterlaten om ons te steunen. Uw kunt in de zoekbalk “Noot” of “Purmerend” intikken.

https://wheerlichttegroot.petities.nl/petitions/actiegroep-t-noot-purmerend