Actie voor terugkeer iepen in Noord-Holland


Landschap Noord-Holland start een actie voor de terugkeer van de iep in het Noord-Hollandse landschap. Tijdens de 60ste landelijke Boomfeestdag op 22 maart plant bijvoorbeeld de gemeente Bergen langs de Prinses Beatrixlaan in Egmond aan den Hoef tientallen nieuwe bomen waaronder iepen. Landschap Noord-Holland is blij met de keuze voor de iep, omdat deze bomen behoren tot de karakteristieke soorten van Noord-Holland en eeuwenlang het aangezicht van het kustlandschap bepaalden. De iepen die worden geplant zijn speciaal gekweekte bomen en resistent tegen de zo gevreesde Iepziekte.

 

Resistente rassen

De iep heeft het de laatste decennia moeilijk gehad door de iepziekte. Vele iepen en iepenlanen zijn verloren gegaan door de dodelijke iepziekte (een schimmel). De iep heeft eeuwenlang karakter gegeven aan het landschap in Noord-Holland. Een betere boom bestaat er ook niet voor dit landschap: bestand tegen wind en zout. Geen storm krijgt deze bomen te pakken. Intussen zijn er meerdere resistente rassen ontwikkeld en daarom plant de gemeente Bergen de iep terug, om zo het streekeigen karakter van Egmond aan den Hoef te herstellen.

Folder over iep

Landschap Noord-Holland zet zich in voor behoud van de streekidentiteit en adviseert gemeenten over hoe zij dat het beste kunnen doen voor openbaar groen. Zij ondersteunt de actie van de gemeente Bergen van harte! Landschap Noord-Holland organiseert een provinciale campagne voor terugkeer van de iep. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft zij een folder ontwikkeld ‘De iep op z’n plek gezet!’, die particulieren, gemeenten en groenbeheerders inspireert (resistente) iepen aan te planten. De folder is op te halen bij de bibliotheken en te downloaden vanaf de site.

Actie voor de iep

De iepziekte is (nog) niet overwonnen, maar met de nieuwe resistente soorten is de kans op uitbraak ervan klein geworden. De voor het Hollandse landschap zo iconische iep verdient het dan ook om weer terug te worden geplant. Geïnteresseerden die meer willen weten en/of zelf overwegen een resistente iep te planten, kunnen via Landschap Noord-Holland meedoen met de speciale inkoopactie. Kijk voor meer informatie op: www.landschapnoordholland.nl/iep

In Egmond aan den Hoef zullen kinderen uit de hogere groepen  van de basisscholen De Boswaid en Sint Josefschool samen met wethouder Peter van Huissteden de spade in de grond steken om 10 uur. Alle kinderen ontvangen een klein aandenken aan de Boomfeestdag.