Werkzaamheden Varenbuurt: volg de borden


Moerasvaren Purmerend

Van 5 mei tot en met de week van 2 juni is de gewone toegang tot de Varenbuurt buiten gebruik. Er wordt daar gewerkt dan  aan onder andere het riool. De al eeder gemaakte tijdelijke toegang wordt dan opengesteld. Volg  de borden die de route aangeven. Ook de openbare ruimte rondom het basketbalveld Moerasvaren wordt aangepast.De gemeente gaat groot onderhoud plegen in de Varenbuurt. De buitenruimte is verouderd, de technische kwaliteit en beeldkwaliteit willen we verbeteren om voor de buurt  een goed beheerbare buitenruimte te realiseren. Tijdens dit noodzakelijk onderhoud wil de gemeente zoveel mogelijk kansen benutten om de uitstraling van de Varenbuurt een hogere kwaliteit te geven. Lees verder…