23 oktober – Kenniscafé over dementie bij ouderen


Kenniscafe over dementie in purmerendHet Kenniscafé is dé plek waar Purmerenders elkaar kunnen ontmoeten rondom verschillende thema’s.  Op donderdag 23 oktober staat het café in het teken van dementie bij ouderen. Er wordt dan informatie gegeven over het begin van dementie en welke praktische ondersteuning en instanties voor hulp er binnen Purmerend te vinden zijn. Na het informatieve gedeelte kun je  vragen stellen aan beroepskrachten, en informatie en/of verhalen uitwisselen.

Er zijn beroepskrachten aanwezig van verschillende organisaties uit Purmerend. Bij hen kun je terecht voor uw vragen over praktische ondersteuning, of als je vragen hebt omdat je in de omgeving te maken hebt met dementie. Ook kunt je als (aankomend) vrijwilliger terecht met vragen over vrijwilligerswerk met dementerende ouderen.

Tijd/plaats

Het Kenniscafé op donderdag 23 oktober start om 16.00 uur. Er is gelegenheid om met elkaar over het thema na te praten tot 18.00 uur.  u op deze middag te mogen verwelkomen in Wijkplein Where., Triton 73 , 1443 BM Purmerend. Telefoon 0299 437 111

Aanmelden

Om enigszins een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen is aanmelden gewenst. Dit kan via info@vrijwilligerspunt.nu , of  0299-454400. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerspunt.nu