Bewoners Wheermolen onderzoeken aanpassing hondenbeleid

Een aantal bewoners van de wijk Wheermolen wil tijdens een inloopavond op 16 oktober  nagaan of in de wijk voldoende draagvlak is voor een hondenontmoetingsplek (HOP). Uit een bewonersbijeenkomst in de Triton eerder dit jaar bleek die wens te bestaan. Veel bewoners, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters, hebben last van hondenpoep in de wijk. De bewonersbijeenkomst leidde tot de werkgroep ‘Commissie HOP Wheermolen’, die onderzoekt of het hondenbeleid van de gemeente kan worden aangepast. Lees verder