College Purmerend vraagt raad extra geld voor sportcomplex IJsendijkstraat

multifunctioneel sportcomplex ijsendijkstraat purmerendVoor de bouw en inrichting van het nieuwe sportcomplex in Purmerend is een extra krediet nodig van ruim € 1,3 miljoen. Dit betekent een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten met € 20.000,- (met een meerjarig afschrijvingstempo van 30 jaar). Deze verhoging van lasten is opgenomen in de aan de raad aangeboden begroting 2017-2020. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de raad gevraagd het benodigde krediet ter beschikking te stellen. Lees verder